Saturday, 3 December 2011RANCANGAN MENGAJAR HARIAN
Mata Pelajaran: Sains dan Teknologi (matematik)
Kelas:Prasekolah
Tarikh:20 Mei 2011
Bilangan Pelajar:20 orang murid
Masa : 30 minit
Tajuk : Haiwan
Sub Tajuk: Haiwan Peliharaan
Tunjang Utama: Perkembangan Sains Dan Teknologi
Standard Pembelajaran Utama :   
 ST 8.2 Memahami operasi tolak dalam lingkungan 1
ST  8.2.1 Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki
ST 8.2.2 Mengunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak
Standard Pembelajaran lain Yang disepadukan
: 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik
Objektif Pelajaran :Pada akhir pelajaran murid dapat
1 Memahami konsep  asas tolak
2 Membuat pergerakan mengikut muzik
Kemahiran Utama :Konsep tolak
Kosa Kata :Tolak,Baki,tinggal,mati,anak ayam
Alatan Dan Bahan : CD lagu Anak Ayam Turun Sepuluh, carta lagu /Radio player, lembaran kerja.

Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti P&P
Set Induksi
(3 miniti)

Catatan:
 Lirik lagu:
Anaklah ayam anak ayam turun sepuluh Mati seekor mati seekor tinggal Sembilan
Anaklah ayam anak ayam, turun  Sembilan, mati seekor,mati seekor tinggallah lapan.

Bahan : cd lagu “anak ayam”, carta lagu
Laptop,lcdST 8.2 Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10  
  1. Guru  memainkan lagu “Anak AyamTurun Sepuluh” murid menyanyi bersama
  2. Guru berbual dan bersoal jawab dengan murid mengenai lirik lagu yang diperdengarkan.

Langkah 1
(12  minit)

Catatan:
Teori kecerdasan :
•           visual/ruang (spatial)
•           kinestetik
•           muzikal/irama
•           interpersonal

KTI 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik

ST  8.2.1 Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki

  1. Guru memilih 10 orang murid berdiri dalam 1 barisan atau membentuk susunan huruf ‘v’ atau ‘u’
  2. Murid menyanyi sambil melakukan pergerakan seperti berkepak dan anak ayam mati.
  3. Bergerak mengikut muzik yang diperdengarkan.
  4. Murid akan main peranan sebagai ayam dan mati satu persatu.
  5. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai baki anak  ayam yang masih tinggal/ada
  6. Mengulang aktiviti sehingga semua anak ayam mati.
Langkah 2
(7 minit)

Catatan :
Bersoal jawab secara lisan

KB : Menjana idea
Teknik:  Penyoalan
ST 8.2.2 Mengunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak
  1.  Murid bercerita semula dan menyatakan situasi yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan bahasa harian.
Contoh :
Ada sembilan ekor anak ayam,seeekor telah mati,Berapa ekor yang tinggal?

Langkah 3
(5 minit)

Catatan :
Bahan :
Lembaran kerja.


Penilaian :
Bersoaljawab secara bertulis
Penilaian

ST 8.2.2 Mengunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak

1.      Guru menerangkan dengan lebih terperinci mengenai konsep tolak.
2.      Contoh
9 – 1 = 8
3.      Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid menuliskan bilangan yang tinggal.

Penutup
(3 minit)
Rumusan dan
Refleksi
KTI 2.4.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik

1.      Murid menyanyi semula lagu dengan iringan muzik.

Refleksi kendiri :

No comments:

Post a Comment