Saturday, 26 November 2011

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2010
Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Isi-isi penting:

1. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan hendaklah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2010

2. Tempoh pengajaran dan pembelajaran secara rasmi di kelas prasekolah bagi murid-murid berumur 5+ tahun adalah tidak kurang daripada empat jam sehari termasuk waktu rehat selama 5 hari seminggu dan jumlah jam seminggu adalah tidak kurang daripada 20 jam.

3. Tempoh pengajaran dan pembelajaran secara rasmi di kelas prasekolah bagi murid-murid berumur 4+ tahun adalah tidak kurang daripada tiga setengah jam sehari termasuklah waktu rehat selama 5 hari seminggu dan jumlah jam seminggu adalah tidak kurang daripada 17 1/2 jam

4. Peruntukan masa bagi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa pengantar lain adalah seperti berikut:
Bil  Bahasa                                 
 Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk Kelas
Prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit)
Bahasa MalaysiaBahasa Pengantar Lain
1       Bahasa Malaysia600400
2Bahasa Inggeris600400
3Bahasa Cina/Bahasa Tamil/
Bahasa Inggeris/Lain-lain
400
Jumlah12001200
Jadual 1. Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa dalam Kelas Prasekolah

5. Jika di dalam sesebuah kelas prasekolah terdapat lima orang murid atau lebih yang beragama Islam, maka murid-murid tersebut hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Islam oleh guru yang diluluskan oleh pihak berkuasa negeri sekurang-kurangnya 2 jam seminggu.

6. Jika di dalam sesebuah tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam, maka murid-murid tersebut hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang-kurangnya 2 jam seminggu>

KPSK ini hendaklah dilaksanakan di semua tadika dan prasekolah yang berdaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Bagi prasekolah swasta yang ditubuhkan sebelum tahun 2010 hendaklah melaksanakan sepenuhnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan mulai Januari 2011.
SUMBER : Kementerian Pelajaran Malaysia

No comments:

Post a Comment